Profesyonel Hizmetler

Profesyonel Hizmetler

 

 

Profesyonel Hizmetler

InfoNet Bilgi Teknolojileri, 1995 yılından bu yana konularında uzman ve sertifikasyonunu tamamlamış, yeterli saha tecrübesine sahip bilgi güvenliği mühendisleri ile iş ortakları üzerinden hizmetlerini sunmaktadır.

 

 

GÜVENLİK TEHDİTLERİNE KARŞI ŞİRKETİNİZİ INFONET’İN PROFESYONEL HİZMETLERİYLE KORUYUN!

• Kurumsal Güvenlik Tasarımı
• Ürün kurulumu ve Proje Yönetimi
• Bakım Anlaşması Hizmetleri
• Yönetilebilir Güvenlik Hizmetleri
• Güvenlik Mimarisi Danışmanlık Hizmeti
• Kişisel Verileri Koruma Kanuna göre Danışmanlık Hizmeti verilmesi
• Zafiyet Taraması ve Pentest Hizmetleri

Ürün Kurulum ve Proje Yönetim Hizmetleri

Ürün ağımızda bulunan tüm güvenlik ürünlerinin kurulum ve konfigürasyonunun yaparak devreye alınmasını sağlıyoruz ve sistemi maksimum verimlikte son kullanıcıya teslim ediyoruz.
Ürün kurulum çalışmasına başlamadan önce Proje toplantısı yaparak teknik detayları netleştiriyoruz, ardından teknik ayrıntıların yer aldığı bir Proje Planı hazırlayarak bu plan çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

 

Bakım ve Teknik Destek Hizmetleri

IT altyapılarındaki güvenlik teknolojilerine; uzaktan veya yerinde müdahale ile arızaların giderilmesini sağlayan bir çözümdür. 
Bilişim altyapılarındaki güvenlik bileşenlerinde değişiklik , konfigürasyonların yapılmasını, versiyon yükseltimlerini sağlayan hizmet tipidir.

Servislerimizi 5x9 mesai saatleri içerisinde yada kritik yapılar için  7x24x365 gün olarak ihtiyaçlarınıza uygun olarak sunuyoruz.

 

Yönetilebilir Güvenlik Hizmetleri

Bu çözüm tipinde belirlenen kapsamdaki IT güvenlik operasyonunun yönetimini, riskleri ile birlikte kurumdan devralıp uzman mühendis kadromuzla birlikte sağlıyoruz. 

Hizmetin eksiksiz yürütülebilmesi için gerekli ekibi kurup, eğitim ve oryantasyon sürecini planlıyor, gerekli dokümantasyonu oluşturup ilgili operasyonu yönetiminin yapıldığı hizmet tipidir.

Bu hizmetin kapsamında 7/24 bakım ve destek, proje ve versiyon yükseltme, lisanslama, problem ve vaka yönetimi, iş planlanması ve takibi, kaynak planlanması ve yönetimi ile detaylı raporlama bulunmaktadır.

Yönetilebilir Güvenlik Servisinin Avantajları

  • 7/24 izleme ve kayıt tutma özelliği
  • Uzman Güvenlik Mühendislerine direk erişim ve talep
  • Güncel güvenlik tehditleri bilgilerine önceden erişim hakkı
  • Düşük maliyet avantajı sağlamaktadır.

Eğitim Hizmetleri

1995 yılından bu yana ağ ve bilgi güvenliği konusunda liderliğini sürdüren InfoNet Bilgi Sistemleri, Güvenlik konusunda danışmanlık, ürün konumlandırılma, teknik destek hizmeti sağlama ve ürün kurulum hizmetlerinin yanı sıra distribütörü olduğu ürünlerle ilgili sertifikalı ve uzman eğitmen kadrosuyla Eğitim Hizmetleri de sunmaktadır.

Check Point, Forcepoint, Trend Micro, Ipswitch ürünlerinin Türkiye’deki Yetkili Eğitim Merkezidir.

Ayrıca günümüzün gözde güvenlik konularından; ITIL, CEH, COBIT, Kişisel Verileri Koruma, TCP-IP, Bilgi Güvenliği Farkındalık eğitimi için eğitimler düzenlemekteyiz.

 

Zafiyet Taraması ve Pentest Hizmetleri

IT altyapılarındaki her türlü donanım, yazılım gibi aktif sistemlerin uçtan uca tüm bileşenleri ile, bilinen tüm güvenlik zaaayifetlerine göre taramasının yapıldığı, regulasyonlara ait (PCI, BDDK, ISO 27001 vb.)  uyumluluk boşluklarının tespit edildiği, dışarıdan ve içeriden sızma testlerinin (Penetration Testing) yapıldığı ve detaylı bir şekilde raporlandığı hizmet tipidir.

Güvenlik Mimarisi Danışmanlık Hizmeti

Günümüzde Bilgi güvenliği denildiğinde; artık eskiye nazaran daha karmaşık hale gelen süreçler, artan veri miktarı, güvenlik zafiyetlerinin ve cihaz çeşitliliğinin artmasından bahsedebiliriz.

Kurumlar farkında olmadan siber tehditlere karşı çok büyük risk altındalar ve bundan dolayı siber saldırılar sonucunda çok büyük zarar  görmektedir. Bu nedenle günümüzde güvenlik mimarilerindeki danışmanlık hizmetleri daha önemli hale gelmiştir. Siber tehditlere karşı savunma yapabilmek için  birbirinden çok farklı disiplinlerdeki sistemleri, uygulamaları iletişim mekanizmalarını incelemek ve takip etmek önemlidir. Bunu gerçekleştirebilmek için kurumun tüm organizasyon genelinde derinlemesine bir siber güvenlik risk analizinin yapılması gerekmektedir.

Bu değerlendirmede; BT organizasyonunun bakış açısı, yazılım ve donanımlar, kurumdaki çalışanlar, iş süreçleri göz önüne alınarak yapılmalı ve sonuçlarına göre bir yol haritası çıkartılmalıdır.  Güncel teknolojik gelişmelerin takipçisi olan ve birçok projede yer alarak tecrübe kazanmış yetkin teknik kadromuzun bilgi ve deneyiminden bu alandaki danışmanlık hizmetlerinde de faydalanabilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kanuna göre Danışmanlık Hizmeti Verilmesi

7 Nisan 2016 yılında yasa haline gelen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) şirketler için önemli yükümlülükler getirmektedir. Ülkemizde de yasa haline gelen bu kanun ile Kişisel Verileri Koruma ile ilgili  kültürün istenilen düzeye gelmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.  Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Kişisel verilerinizin hassas veri ve/veya özel düzenlemeye tabi veri (Finans, Sağlık veya Telekom) olup olmadığı ise bu noktada ayrı bir önem taşımakta olup hazırlanması gerekecek ek kontrolleri de etkilemektedir. Şayet bu sayılan türde verileri işliyorsanız o zaman çok daha sıkı kurallara tabi olacağınızı ve daha acil eylem planlarına ihtiyacınız olduğunu unutmamak gerekmektedir.
 
Şirket politikalarının ve şirket içi süreçleri olası bir veri ihlalini tespit edebilecek ve hızlıca bertaraf edebilecek şekilde ihtiyaçlarınıza göre oluşturulması hayati  önem taşımakta olup ve yetki, rol ve sorumlulukların belirlenmesi, Yönetim Kurulu kararlarının alınması, gerekli iç süreçlerin oluşturulması ve işletilmesi de çok önemli diğer hususlardır.

Verilerinizi korumak, takip etmek, aktarılmasını engellemek vs. gibi tüm önlemlerin bir siber güvenlik uzmanı tarafından sistematik hali getirilmesi dijital ortamdaki kişisel verileriniz için çok kritik bir konudur.

Süreçlerin öncesi ve sonrasında testler yapılarak acil durum planlarının hazırlanması ise kurumlar için kritik altyapıların işletilmesinde en önemli noktalardan biri olarak önem kazanmaktadır. Yaşanabilecek problemlere karşı senaryolar üretilmesi, Verilerin daha güvenli şekilde şirket içerisinde paylaşılabilmesi için gerekli  sistemlerinin bulunması, dışarıya sızmasını engellemek için gerekli teknolojilerin devreye alınması ise bu işin diğer önemli kısımlarını oluşturmaktadır.

InfoNet olarak, Kişisel verilerin Korunmasına İlişkin Uyumluluk projeleri konusunda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz, projelerde Hukuki ve teknik kapsamlar değerlendirilerek çalışmalar yürütmekteyiz.

Hukuki Kapsam; sürecin hukuk işlerini ilgilendiren, daha çok kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin tüm işletme dokümanlarına uyarlanması ve/veya bu dokümanların yasa çerçevesinde değerlendirilmesi ve alınması gereken aksiyonların planlanmasını kapsamaktadır.

Teknik Kapsam; hukuk birimi ile birlikte uygulanacak mevzuat hükümlerine şirketin en temel ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gereken veri keşfi, veri analizi, veri sınıflandırması ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan teknolojik düzenlemelerin raporlanması, doğru ekipmanların kullanılması konusunda tavsiyelerin verilmesi ve teknolojik araçlar için analiz çalışmalarını kapsamaktadır.

Detaylı Bilgi için:

Efnan Sağın / Profesyonel Hizmetler Satış Müdürü
efnan.sagin@infonet.com.tr / 0212 356 55 80/ 0530 880 47 90