Image
Günümüzde Bilgi güvenliği denildiğinde; artık eskiye nazaran daha karmaşık hale gelen süreçler, artan veri miktarı, güvenlik zafiyetlerinin ve cihaz çeşitliliğinin artmasından bahsedebiliriz.

Kurumlar farkında olmadan siber tehditlere karşı çok büyük risk altındalar ve bundan dolayı siber saldırılar sonucunda çok büyük zarar görmektedir. Bu nedenle günümüzde güvenlik mimarilerindeki danışmanlık hizmetleri daha önemli hale gelmiştir. Siber tehditlere karşı savunma yapabilmek için birbirinden çok farklı disiplinlerdeki sistemleri, uygulamaları iletişim mekanizmalarını incelemek ve takip etmek önemlidir. Bunu gerçekleştirebilmek için kurumun tüm organizasyon genelinde derinlemesine bir siber güvenlik risk analizinin yapılması gerekmektedir.

Bu değerlendirmede; BT organizasyonunun bakış açısı, yazılım ve donanımlar, kurumdaki çalışanlar, iş süreçleri göz önüne alınarak yapılmalı ve sonuçlarına göre bir yol haritası çıkartılmalıdır. Güncel teknolojik gelişmelerin takipçisi olan ve birçok projede yer alarak tecrübe kazanmış yetkin teknik kadromuzun bilgi ve deneyiminden bu alandaki danışmanlık hizmetlerinde de faydalanabilirsiniz.