SINIRLARI OLMAYAN DÜNYADA VERİ KORUMASI !

​Bulutta, ağda, e-postada veya uç noktada, her nerede olursa olsun verileri keşfedin ve kontrol edin.

İnsanların çalıştığı ve verilerin bulunduğu her yerde görünürlük ve kontrol sağlama, Forcepoint DLP, kullanıcıların çalıştığı ve verilerin bulunduğu her yerde, insan kaynaklı riskleri görünürlük ve kontrol sağlayarak ele alır. Güvenlik ekipleri, en önemli olaylara odaklanmak ve küresel veri düzenlemeleri ile uyumu hızlandırmak için kullanıcı riski puanlamasını kullanır.

 • - Küresel Veri Güvenliği düzenlemelerine uyumu hızlandırın
 • - Gelişmiş Tespit ve Verileri Takip Eden Kontroller,
 • - Verileri korumak için çalışanlara yetki verin
 • - Riske Müdahale edin ve Riski Giderin
 • - Çalışanlarınızın iş yaptığı her yerde görünürlük
 • - Verilerinizin bulunduğu her yerde kontrol sağlama
Çalışanlarınızın verileri oluşturmak, depolamak ve taşımak için kullandığı tüm uygulamalar için tek bir kontrol noktası ile düzenlenmiş verileri güvenceye alın.
 
İnsanların verileri nasıl kullandığını analiz eden, çalışanlarınızı verilerle ilgili doğru kararlar vermeye yönlendiren ve olayları riske göre önceliklendiren gelişmiş DLP ile fikri mülkiyeti koruyun. Veri sahiplerinin veri türlerini tanımlamasını ve iş belgeleri, tasarım planları ve veri tabanları genelinde tam ve kısmi eşleşmeleri belirlemesini, ardından verilere uygun doğru kontrolü veya politikayı uygulamasını sağlayın.

 • - Optik Karakter Tanıma (OCR) durağan veya hareket halindeki görüntülerin içine gömülü verileri belirler (Forcepoint DLP – Ağ ile birlikte kullanılabilir).
 • - Kişisel Bilgilerin (PII) doğru belirlenmesi veri doğrulama kontrolleri, gerçek ad tespiti, yakınlık analizi ve içerik tanıtıcıları içerir
 • - Kümülatif analiz drip-DLP (zaman içinde yavaşça sızan veriler) tespitine yöneliktir.
 • - Microsoft Azure Information Protection ile entegrasyon şifreli dosyaları analiz eder ve veriler için uygun DLP kontrollerini uygular.
 • - Makine öğrenmesi kullanıcıların daha önce hiç görülmemiş ilgili verilerin belirlenmesi konusunda sistemi eğitmesini sağlar. Kullanıcılar benzer iş belgeleri, kaynak kodu ve daha fazlasının işaretlenmesi için analitik motorunapozitif ve negatif örnekler gönderir.
 • - Yapısal ve yapısal olmayan verilerin parmak izi kontrolü veri sahiplerinin veri türlerini tanımlamasını ve iş belgeleri, tasarım planları ve veri tabanları genelinde tam ve kısmi eşleşmeleri belirlemesini, ardından verilere uygun doğru kontrolü veya politikayı uygulamasını sağlar.
 • - Analizler kullanıcı davranışındaki değişiklikleri belirler ve kişisel e-postanın artan kullanımı gibi veri etkileşimlerini ortaya çıkarır.